Điều khoản

Quý khách ĐẶT DỊCH VỤ tại GOVISITNHATRANG.VN vui lòng nắm rõ ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN này khi giao dịch và thanh toán.

  1. Độ tuổi

Quý khách có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện đặt dịch vụ trên GOVISITNHATRANG.VN, trừ giao dịch mua các Sản Phẩm phải đăng ký hoặc sản phẩm khác theo quy định của pháp luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

  1. Giá cả và thanh toán

– Giá của các dịch vụ có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu dịch vụ đó.

– Quý khách thanh toán tiền ĐẶT DỊCH VỤ trên bằng 1 trong 2 cách sau:

+ Thẻ tín dụng hay thẻ ATM: tại thời điểm quý khách đồng ý thanh toán tiền đặt dịch vụ bằng thẻ tín dụng hay thẻ ATM. Tổng chi phí sẽ được thông báo NGAY SAU KHI ĐẶT DỊCH VỤ “THÀNH CÔNG”. Đối với thẻ tín dụng, dựa trên loại tiền tệ và quốc gia phát hành thẻ của Quý khách, Nhà cung cấp thẻ sẽ tính thêm chi phí tỉ giá và các mức phí khác với SỰ ĐỒNG Ý của Quý khách và Nhà cung cấp thẻ.

+ Tiền mặt: tại thời điểm ĐẶT DỊCH VỤ, Quý khách đồng ý đặt cọc tiền phòng cho chúng tôi trên GOVISITNHATRANG.VN bằng cách gọi điện thoại hay chuyển khoản tới tài khoản của chúng tôi trên GOVISITNHATRANG.VN, bạn sẽ nhận được mã số xác nhận đặt dịch vụ; hay thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng GOVISITNHATRANG.VN hoặc đại lý ủy quyền trong vòng 24h từ lúc thực hiện giao dịch.

– Để đảm bảo an toàn thanh toán, Quý khách lưu ý:

+ Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại GOVISITNHATRANG.VN chuyển đến.

+ Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận.

+ Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại GOVISITNHATRANG.VN .Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại GOVISITNHATRANG.VN, Quý khách cần liên hệ ngay với CHÚNG TÔI để được xử lý kịp thời.

+ Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Quý khách vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.

  1. Xác nhận thông tin đặt dịch vụ

– Những thông tin đặt dịch vụ sẽ được xác nhận lần cuối cùng khi chúng tôi gửi e-mail cho Quý Khách để xác nhận thông tin đặt dịch vụ. Thông tin cụ thể như: xác nhận phương thức thanh toán sẽ được chúng tôi gửi e-mail xác nhận.

– Thông tin xác nhận lần cuối cùng chính xác là lúc Quý khách đã thực hiện thanh toán tiền đặt dịch vụ. Ngược lại, việc đặt dịch vụ của quý khách có thể bị hủy bỏ nếu quý khách không thực hiện thanh toán ĐÚNG QUY ĐỊNH đặt dịch vụ của GOVISITNHATRANG.VN. Chúng tôi không thể chắc chắn bất kỳ thông tin đặt dịch vụ nào cho đến khi chúng tôi gửi e-mail xác nhận lần cuối.

  1. Thực hiện thay đổi cho thông tin đặt dịch vụ:

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách một cách tốt nhất về thay đổi thông tin đặt dịch vụ khi có yêu cầu; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo mọi yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện. Dưới đây là thông tin ghi chú:

Những dịch vụ đặt tại GOVISITNHATRANG.VN trong một thời điểm cụ thể hoặc những loại dịch vụ được đặt ở dạng đảm bảo là không thể hủy hoặc thay đổi và những thông tin này được thể hiện trên trang GOVISITNHATRANG.VN hoặc chi tiết về các dịch vụ của nhà cung cấp, Quý khách nên xem thông tin này trước khi thực hiện việc đặt dịch vụ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng áp dụng 1 phí quản lý cho các yêu cầu thay đổi hoặc hủy dịch vụ đã đặt được chấp nhận, (phí cộng thêm ngoài mức phí huỷ dịch vụ của nhà cung cấp).

Nếu việc thực hiện hủy dịch vụ không thành công hoặc quý khách không thực hiện việc sử dụng dịch vụ đúng thời hạn so với đơn đặt dịch vụ, quý khách sẽ phải thanh toán chi phí cho đơn đặt dịch vụ đó theo chính sách hủy dịch vụ của nhà cung cấp mà quý khách đặt.

  1. Những yêu cầu đăng ký:

– Chúng tôi không cung cấp thông tin chi tiết thẻ tín dụng của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào và quý khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin có trên thẻ và chữ ký chủ thẻ tương ứng cho mục đích bảo đảm về các khoản phí phát sinh nếu có. Để xác nhận thông tin khách hàng, nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu xuất trình giấy CMND để đảm bảo thông tin khi đặt dịch vụ là chính xác.

– Ngoài ra, để hạn chế việc sử dụng thẻ tín dụng giả mạo, GOVISITNHATRANG.VN có thể sẽ yêu cầu quý khách bổ sung giấy CMND khi đặt dịch vụ để xác nhận chủ thẻ. Một bản lưu của thẻ tín dụng/CMND của quý khách cũng có thể được giữ lại với mục đích loại trừ thẻ giả mạo, xác nhận nơi cấp thẻ tín dụng, trong trường hợp xảy ra sự cố. Những thông tin này có thể sẽ được nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho chúng tôi.

  1. Thông tin GOVISITNHATRANG.VN:

Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên GOVISITNHATRANG.VN, tuy nhiên xin lưu ý các thông tin cũng được chỉnh sửa từ các nhà cung cấp dịch vụ. Do đó chúng tôi không đảm bảo được tất cả những thông tin trên là chính xác hoàn toàn hoặc không có bất kỳ lỗi nào. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên GOVISITNHATRANG.VN (bao gồm Điều khoản và Điều kiện này) bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước.

  1. Trách nhiệm:

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng/khiếu nại hoặc khoản phí phụ thu nào mà Quý khách phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ chúng tôi sang Quý khách, trừ khi do lỗi của chúng tôi gây ra.

Chúng tôi không bảo đảm hay là người đại diện cho những SẢN PHẨM – DỊCH VỤ nào trên GOVISITNHATRANG.VN hoặc các trang kết nối. Ở đây trách nhiệm của chúng tôi chỉ cho phép thực hiện việc ĐẶT DỊCH VỤ. Chúng tôi cam kết chỉ bán DỊCH VỤ CÒN TRỐNG được cung cấp bởi các đối tác thành viên và chúng tôi không chịu trách nhiệm với lý do không còn dịch vụ cung cấp khi đã vượt mức bán.

  1. Điều khoản chung

– Các quy định thể hiện trong Điều Khoản & Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của giao dịch.

GOVISITNHATRANG.VN và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện này.

– Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản & Điều kiện này bị các cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản & Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

– Điều Khoản & Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa GOVISITNHATRANG.VN và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản & Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

BAN QUẢN TRỊ

Thảo luận bài viết

Hãy chia sẻ bình luận đầu tiên “Điều khoản”