Trong thời gian qua, Giờ Vàng Ưu Đãi của Altitude đã luôn đem lại khoảng thời gian tuyệt vời cho quý khách hàng của mình. Vì vậy, lần này trở lại, Altitude muốn kéo dài những phút giây thư giãn đó bằng ưu đãi thật lớn!
Ltitude Rooftop Bar Sheraton 5Giảm giá 50% cho các món cocktails (bao gồm cả Signature cocktails), beer nội địa và rượu vang chọn lọc, không giới hạn giờ trong vòng 7 ngày xuyên suốt: 16.06 đến 22.06.

Ltitude Rooftop Bar Sheraton 4
Level 28-Sheraton Nha Trang Hotel & spa
Thời gian: 5PM – 11PM

Ltitude Rooftop Bar Sheraton

Ltitude Rooftop Bar Sheraton 2

Ltitude Rooftop Bar Sheraton 3